Visuals

Visuals

Visuals

Mijn visuals kenmerken zich door de kleuren, de menselijke schaal en het eigen camerawerk, veel van het materiaal is zelf gefilmd, de beelden worden zo puur mogelijk gebruikt. Naast eigen gefilmd materiaal, maak ik ook graag gebruik van found footage. Van 2000 tot heden ben ik als resident VJ betrokken bij de club Now&Wow. In de tijd die ik als VJ werk heb ik rond de 400 performances gedaan. Locaties waar ik als VJ heb gestaan zijn de bekendere Nederlandse clubs zoals Now&Wow, Nighttown, Off Corso, Maastheater, De Effenaar, Het Paard, Melkweg, Escape, Club 11, Mazzo, 013, Powerzone, Supperclub, en Dance Valley.
Visuals

Visuals

Still uit Shades of Meaning